Organisatiecoaching

Hoe reken je af met gedoe in je organisatie?
Hoe zorg je ervoor dat je kunt excelleren op eigen kracht?

Hoe breng je datgene wat er zich in een organisatie afspeelt in lijn met de bedoeling van de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat de organisatie kan excelleren op eigen kracht?

We maken vaak mooie verhalen op papier over ambitie en cultuur, omgangsvormen en gedrag, resultaat en groei. Al die verhalen leiden tot enthousiasme bij de meedenkers en bedenkers. Er ontstaat energie en verbinding en een geloof dat we dit met elkaar gaan doen en dat dit tot prachtige resultaten gaat leiden.
Na deze fase komt er een moment waarop je datgene wat er is bedacht, ook in de uitvoering wil gaan brengen. Je wilt anderen in de organisatie en de omgeving van je organisatie meenemen in hetzelfde enthousiasme. En daar ontstaat de weerbarstigheid, de vragen, de andere inzichten en het gevoel van weerstand.

Frustratie steekt de kop op, het chagrijn neemt toe en de prestaties lopen terug. Een gevoel van machteloosheid en onzekerheid ontstaat en je doelen lijken verder weg dan ooit.

Kortom gedoe!

In deze fase vindt Stelvio dat het interessant wordt; op het snijvlak van idee en uitvoering, daar waar de weerbarstigheid wordt ervaren van het in praktijk brengen van al die goede ideeën. Het gaat dan over het doorbreken van bestaande en stevig ingebedde patronen, het ter discussie stellen van verworven posities (verlies en winst), afscheid nemen van het vertrouwde en bovenal vertrouwen hebben in wat je nog niet kunt weten. En dat is waar wij je met liefde mee helpen zodat jullie vervolgens weer op eigen kracht kunnen excelleren!

Hoe doet Stelvio dit?

  • Wij van Stelvio willen graag resultaat halen. Dit is immers waarvoor je ons erbij haalt. De vraag die je ons regelmatig zult horen stellen is “draagt dit bij aan het realiseren van jullie ambitie?”. En als dit niet zo is zoeken we samen naar een manier van handelen die dat wel doet.
  • We zijn helder in onze feedback, ook als dit misschien pijn doet. Zonder oordeel en met respect voor wie je bent gaan we het gesprek met jullie aan. Het liefst op het moment dat iets zich voordoet. In de dagelijkse praktijk.
  • Gewoon doen en direct leren is ons motto.
  • Mensen met wie we werken ervaren ons als laagdrempelig en makkelijk benaderbaar.

De fase waarin het ingewikkeld wordt, is voor mij het meest interessant

Bert Wever

Bert Wever

Coach | Organisatiecoaching

06-40 400 614

Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Waarom gaat het zoals het gaat? Wat maakt het zo moeilijk om daar verandering in aan te brengen?  

Dit zijn vragen die Bert Wever zich dagelijks stelt. Vanuit nieuwsgierigheid en verbazing kijkt hij naar wat er gebeurt bij mensen en in organisaties en probeert samen met hen deze situatie inzichtelijk te maken. Hij brengt mensen in beweging, door te reflecteren, feedback te geven en mensen praktische vaardigheden aan te leren, zodat mensen willen en kunnen veranderen. Het is een gezamenlijke zoektocht om te kijken wat het hierin beste werkt. Bert kijk naar het verbeteren van processen, waarbij oude patronen worden doorbroken of losgelaten. Het fascineert hem om samen met anderen op zoek te gaan naar de vraag: ‘hoe krijgen we het werkend?’. Bert werkt In de dagelijkse praktijk, in verbinding en vanuit vertrouwen samen met de ander(en) aan oplossingen die werken en bijdragen aan meer werkplezier en betere resultaten 

“Hoe krijgen we het werkend?”

CONTACT

Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht