Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

STELVIO Coaching & Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van STELVIO Coaching & Advies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan STELVIO Coaching & Advies verstrekt. STELVIO Coaching & Advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom STELVIO Coaching & Advies gegevens nodig heeft

STELVIO Coaching & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan STELVIO Coaching & Advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching & advies.

Hoe lang STELVIO Coaching & Advies gegevens bewaart

STELVIO Coaching & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden.

Delen met anderen

STELVIO Coaching & Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van STELVIO Coaching & Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STELVIO Coaching & Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

STELVIO Coaching & Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan STELVIO Coaching & Advies te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. STELVIO Coaching & Advies heeft hier geen invloed op.

STELVIO Coaching & Advies heeft Google geen toestemming gegeven om via STELVIO Coaching & Advies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan info@stelvio.nu. STELVIO Coaching & Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

STELVIO Coaching & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van STELVIO Coaching & Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STELVIO Coaching & Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met STELVIO Coaching & Advies op via info@stelvio.nu. Stelvio.nu is een website van STELVIO Coaching & Advies.

STELVIO Coaching & Advies is als volgt te bereiken:

Arie de Waalstraat 4
1272 CB Huizen
KVK 64609472
+31 640 400 614
info@stelvio.nu