Kennismaking lean

Kennismaking lean
Training

Lean leider

“Succes starts with leadership” [The Toyota way]

Bij Lean hoort een bepaalde stijl van leidinggeven. Een stijl die medewerkers niet zomaar ‘voorschrijft’ maar hen helpt om uit te blinken en verbeteringen zelf door te voeren.

In het leiderschapsprogramma Lean Leider leer je als leidinggevende de principes van Lean management en continu verbeteren meteen en concreet toe te passen in je eigen werk en in jouw teams

Wat gaan we doen

In deze training leer je de principes van lean en continu verbeteren direct en concreet toe te passen in je eigen werk en dat van jouw teams. De stof is onderverdeeld in 5 modules:

  • Operationeel; begrijpen welke concrete (meetbare) klantwaarde we aan wie moeten leveren
  • De kata van verbeteren; gestructureerd verbeteren in de gewenste richting
  • De ‘change story’; verbinding leggen tussen verbeterinspanningen en de (strategische) uitdagingen van de organisatie
  • Teamcoaching en talentontwikkeling; weten hoe je team en talenten mobiliseert en in positie brengt
  • Problemen oplossen; medewerkers aanzetten tot problemen (leren) oplossen en eigen en gezamenlijk werk (leren) verbeteren.

Er is steeds aandacht voor achtergronden en theorie, waarna we deze afzetten tegen jouw eigen gewoonten om zo de leerpunten bloot te leggen.

Daarna is het tijd voor doelbewust oefenen om te komen tot houding & gedrag passend bij een lean leider. Het oefenen doen we zoveel mogelijk op de werkvloer; daar waar het werk zich afspeelt. Daarmee zorgen we voor werkelijke verbeteringen en gaat iedereen het merken.

 

Wat brengt het je

Na de training

  • heb je inzicht in de Lean filosofie en het bijbehorende instrumentarium.
  • ken je de succesfactoren en uitdagingen bij de implementatie van Lean.
  • begrijpt je de rol van leidinggevende in een Lean organisatie (dienend en sturend leiderschap, ‘sensei’)
  • weet je hoe je medewerkers kunt inspireren en betrekken tijdens Lean implementaties.
  • kun je de Kata van continu verbeteren kunnen toepassen; sturen op een ritme van continu verbeteren.

Praktische informatie

Voor wie
Iedereen die kennis wil maken met de lean filosofie
Duur
5 maal 3 dagen aaneensluitend
Locatie
In overleg
Aantal deelnemers
In overleg
Prijs
In overleg
Datum
In overleg
Bel me voor een afspraak
Praktische informatie