Prioritijd aan diversiteit in vergaderingen

Prioritijd aan diversiteit in vergaderingen

Prioritijd aan diversiteit in vergaderingen

Vergaderen is leuk! Tenminste, als het lukt om samen tot afspraken en besluiten te komen die ook gedragen worden en vervolg krijgen. Want hoe vaak gebeurt het niet dat afspraken die in een vergadering worden gemaakt  al in de eerste minuten na de bijeenkomst ter discussie worden gesteld. Wie kent het niet,  overvolle agenda en tijdsdruk die leidend is in de besluitvorming? Als je geluk hebt, vindt nog een democratisch principe plaats waarbij meerderheid van stemmen de doorslag geeft. Maar vaak is er geen ruimte voor verschillende zienswijzen en is degene die het hardst roept, ook degene die uiteindelijk bepaalt.

Kan dat nu niet anders? Zeker! In onze workshop en ontdek je dat ruimte geven aan verschillende meningen effectief is, leuk kan zijn en niet automatisch betekent dat overleg meer tijd vraagt.

 

 

 

 

 

Wat is goede zorg?

Wat is goede zorg?

Wat is goede zorg?

In het werk worden medewerkers geconfronteerd met lastige vraagstukken over wat nu goede zorg is. Met het oog op de toekomstige inhoud van het werk en de veranderende visie op hoe zorg geleverd dient te worden, is Stelvio gevraagd bij te dragen aan dit complexe vraagstuk.  

 

Tijdens twee themadagen hebben ruim 200 medewerkers kennis gemaakt met de methode van Moreel Beraad. Op tafel kwamen vraagstukken over hoe mensen bijvoorbeeld eigen regie kunnen hebben op een betekenisvol leven of hoe invulling gegeven wordt aan een zinvolle dagbesteding. Onder leiding van professionele gespreksleiders zijn mensen in kleine groepen in dialoog gegaan over bijbehorende dilemma’s.  

Het leidde tot goede gesprekken die open, zonder oordeel en vanuit nieuwsgierigheid met elkaar gevoerd zijn. Doordat de dialoog echt op gang kwam, werden verschillen zichtbaar en was er ruimte het perspectief te verbreden. Plezierig, waardevol om daarvoor tijd vrij te maken en inspirerend. De opdrachtgever realiseert zich ook om een veranderende visie op zorg breed gedragen te krijgen, voortzetting van dergelijke gesprekken van groot belang is. Waarbij managers en leidinggevenden verbreding op de bestaande perspectieven actief hebben in te brengen. Met dit inzicht kan een volgende stap in het veranderproces gezet worden.  

Moedig Leiderschap

Leiding geven aan een sociaal veilige werkomgeving?

Wil je weten hoe?

Meld je dan aan voor onze training Moedig Leiderschap