Teamwork

Is in jouw team de uitkomst meer dan de som der delen? Hoe kan je binnen samenwerkingsverbanden een gezamenlijke focus aanbrengen? Hoe maak je van verschillen in persoonlijkheden en perspectieven een kracht?

Teamwork

We geloven dat mensen energieker en fitter in het werk staan wanneer zij de kracht van het verschil ervaren. De uitdaging binnen samenwerkingsverbanden is om vanuit een gezamenlijke focus de verschillen productief te maken. Daar is onze begeleiding op gericht, daar zijn we expert in.  


Maar in de praktijk worden v
erschillen vooral als lastig en tijdrovend ervaren. 

Waar mensen elkaar niet laten uitpraten, zichzelf vastzetten in eigen opvattingen wordt het eigen belang boven het organisatiebelang gezet; besluiten worden niet gedragen en afspraken niet nagekomen.  

Feit is, dat hoe groot een samenwerkingsverband ook is, er altijd verschillen zijn. Hetzij in perspectieven, in persoonlijkheden, kennis en ervaring. En hoe mooi is het als je al die verschillen juist kunt gebruiken, dat het waarde toevoegt.  

Hoe doet Stelvio dit?

  • Stelvio helpt vertragen, stil te staan bij de huidige situatie, daarop te reflecteren om daarna weer te kunnen versnellen.
  • Stelvio legt patronen bloot om deze vervolgens te kunnen doorbreken en te vernieuwen en verbeteren.
  • Stelvio durft vragen te stellen die niet (meer) gesteld worden en bevordert daarmee de dialoog.
  • Stelvio daagt mensen uit om zich uit te spreken, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Leidend in onze aanpak is:

 

  • Stelvio sluit aan op het speelveld van de opdrachtgever. 

  • Stelvio onderzoekt samen met de opdrachtgever wat nodig is.

Waar zit in individuen de puzzel die opgelost moet worden?

Rob Eijsbouts

Rob Eijsbouts

Coach | Teamwork

06- 640 937 821

Nieuwsgierigheid. Naar hoe mensen met elkaar omgaan, naar wie het voortouw neemt, naar hoe mensen zich een plek verwerven binnen een groep. Rob Eijsbouts (1977) is er altijd door gefascineerd geweest. Waar zit in individuen de puzzel die opgelost moet worden? Door mensen echt te raken, door hun de juiste vragen te stellen, komen de antwoorden boven. Rob weet een sfeer van openheid en vertrouwen te scheppen en daarmee brengt hij de dialoog tussen mensen weer tot stand. Als trainer en adviseur is hij altijd op zoek naar handvatten voor ontwikkeling door de ander centraal te stellen. Pas als de belemmeringen echt in beeld zijn, kunnen er antwoorden geformuleerd worden.

Rob Eijsbouts ontdekte zijn speciale belangstelling voor groepsdynamiek toen hij in dienst was bij het Pieter Baan Centrum. Als vanzelf begon hij zich te verdiepen in zijn eigen team en de processen die het bepaalden. Hij besloot zich onder andere te laten opleiden als teamcoach en kon alleen maar concluderen: in groepen leer je meer. Door de dynamiek, de feedback, het groepsproces. En dat is precies de reden waarom het logisch is dat hij deel uitmaakt van Stelvio. 

“Ik ben er om mensen te helpen anders tegen zaken aan te kijken”

CONTACT

Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht