Samenwerking binnen een team verbeteren

Wil jij graag de samenwerking in je team verbeteren? Dan is het belangrijk om te weten hoe je dat op een effectieve manier doet. Ga na waar de oorzaak ligt van het stroef verlopen van de samenwerking. Neem de valkuilen en gezamelijke doelen van het team eens onder de loep. Een gesprekscoach van Stelvio helpt jullie de oorzaak te vinden en op te lossen!

De kunst van het samenwerken

Effectief samenwerken is een ware kunst. Het is niet makkelijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden, vooral wanneer er geen duidelijke gezamelijke doelen zijn gesteld. Als er geen duidelijk gezamelijk doel meer is binnen een team, is het belangrijk om met zijn allen weer nieuwe motivatie te vinden om door te gaan. Waar doen jullie het voor? De begeleiding van Stelvio is er dan ook op gericht om een gezamelijke focus in het leven te roepen die ervoor zorgt dat iedereen op zijn of haar eigen manier productief kan zijn binnen het team.

Verschillen zijn een kracht en een valkuil

Binnen een team zijn er verschillen in persoonlijkheden, dat is iets waar je niet omheen kunt. Dat is de grootste uitdaging van samenwerken. Iedereen is anders en daar dien je rekening mee te houden. Die verschillen leiden vaak tot valkuilen binnen een team. Mensen laten elkaar niet uitpraten, houden teveel vast aan hun mening en visie, of zetten hun eigen belang boven het belang van de organisatie. Valkuilen die je wilt voorkomen. Dat kan alleen door echt met elkaar in gesprek te gaan. Verschillen worden snel als lastig ervaren, terwijl ze een grote kracht kunnen zijn.

Stelvio helpt de samenwerking binnen een team te verbeteren

De coaches van Stelvio helpen je de samenwerking binnen jouw team te verbeteren. Een coach zorgt ervoor dat gesprekken eerlijk en rustig verlopen. Dat iedereen uit kan praten en zijn of haar mening en gevoelens veilig kan delen. Zo kom je samen tot oplossingen komen om irritaties en conflicten te voorkomen en weer een goed en sterk team te worden.