Op weg naar een andere cultuur

TrafficLink is actief in een dynamische en snel veranderende markt. Dit betekent dat ook de organisatie continue moet innoveren en zich heeft aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit vraagt om een cultuur waarbij eenieder zich betrokken en verantwoordelijk in voelt.  Wij hebben Stelvio gevraagd ons hierbij te helpen. 
 
Theorie is leuk maar het echte werk moet on the job gebeuren. Vandaar dat Stelvio in nauw overleg met ons een programma heeft opgezet rondom de werkprocessen. Hierdoor kon de verworven kennis en ervaring ook direct worden ingezet op de werkvloer.  

Door deze aanpak waren de resultaten als snel zichtbaar binnen het bedrijf en hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van de gewenste verantwoordelijkheidscultuur. Periodieke evaluaties met Stelvio borgen deze verandering voor de lange termijn. Het gevolg is dat wij, ondanks de dynamiek van onze omgeving toch in staat zin om kwalitatief hoogwaardige producten tijdig af te leveren bij onze klanten. 

Frank Ottenhof

CEO, TrafficLink